Ginekološko-akušerska ordinacija Profemina

Enterijer ordinacije

Enterijer ordinacije Profemina – rad Propeller studia i arhitekte Ivice Nikolića, selektovan je od strane stručnog žirija i kao jedina ginekološka ordinacija izložen na 39. Salonu arhitekture, u Muzeju primenjene umetnosti 2017.god.

img
img
img
img

Pouzdanost i poverenje

Ginekološko-akušerska ordinacija Profemina pacijentima pruža visok kvalitet usluga koji garantuje naše dugogodišnje iskustvo, kontinuirana edukacija, supspecijalisti svih oblasti, najkvalitetnija oprema i kontrola kvaliteta rada.

img
img

Kvalitet

Negujemo individualni i sveobuhvatni pristup svakoj ženi

Papanikolau bris

Profemina je prva ginekološka ordinacija koja je uvela dvostruko tumačenje PAP citoloških briseva (dvostruku kontrolu Papanikolau briseva) od strane dva supervizora za tumačenje PAP briseva, akreditovanih od Ministarstva zdravlja Republike Srbije i EU. Na ovaj način, našim pacijentkinjama obezbeđujemo najveću moguću zaštitu od raka grlića materice.

Kolposkopija

U ordinaciji Profemina kolposkopski pregled se obavlja po evropskim standardima sa domaćim i međunarodnim sertifikatima Udruženja za kolposkopiju (UKCPS i IFCPC). Za dijagnostiku promena na grliću materice uz dvostruku kontrolu PAP testa koriste se i nove tehnologije: LBC (liquid based cytology), HPV test i biomarkeri p 16 i Ki 67. Uklanjanje promena na griću materice (LOOP, LETZ) i kondiloma, obavlja se uz Ellman radio-nož.

Ultrazvučna dijagnostika

U ginekološkoj ordinaciji Profemina ultrazvučna dijagnostika uz General Electric Voluson expert series je transparentna i pouzdana: ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu, Color Doppler ultrazvuk (merenje protoka kroz krvne sudove i procena stanja tumora, rizika od hipertezije u trudnoći, anomalija ploda, stanja i kondicije bebe u trudnoći), anatomsko-morfološki i 4D ultrazvuk, fetalna ehokardiografija (ultrazvuk bebinog srca) i ultrazvuk dojki po najvišim standardima.

Trudnoća

U ginekološkoj ordinaciji Profemina možete se adekvatno pripremiti za trudnoću uz redovne kontrolne preglede do porođaja: urednih, blizanačkih ali i visoko rizičnih trudnoća kod dijabetesa, hipertenzije, trombofilija, anemija, problema sa štitnom žlezdom i drugih patoloških stanja u trudnoći. Rana dijagnostika fetalnih anomalija uz ultrazvuk za Double, Triple i Quadriple-Q test, prenatalna dijagnostika (neinvazivni i invazivni testovi, CVS, amniocenteza), Color Doppler ultrazvuk, CTG, priprema za porođaj, kontrole nakon porođaja.

Hormonski status

U ginekološkoj ordinaciji Profemina možete obaviti konsultativne preglede za ispitivanje neplodnosti oba partnera, utvrditi hormonski status, ispitati prohodnost jajovoda- HyCoSy, uraditi folikulometriju, inseminaciju, pripremu za vantelesnu oplodnju.

Posebno mesto zauzima juvenilna (dečija) ginekologija i endokrinologija uz dostupnost supspecijalista svih oblasti.

Menopauza

Uz ordinaciju Profemina u menopauzu možete ući mirno. Savremena dijagnostika i lečenje menopauzalnih tegoba: dispareunija-bolni odnosi, stres inkontinencije (određivanje stepena stres inkontinencije), subtotalni i totalni prolaps (spad) materice dijagnostika i lečenje. Hormonska supstituciona terapija, konfiguracija G- tačke, O-shot, labioplastika, podmlađivanje vagine: PRP- podmlađivanje krvnom plazmom i hijaluronom.

Stručni tim

Stručni tim ordinacije Profemina čine supspecijalisti različitih oblasti sa višegodisnjim iskustvom:

 • Dr Snežana Žujković
 • Dr Milan Perović
 • Dr Marija Stanojević
 • Dr Slavica Akšam
 • Dr Dragiša Šljivančanin
 • Dr Tijana Janjić
 • Dr Nebojša Jovčić
 • Dr Zagorka Milovanović
 • Dr Aleksandar Ćurković
 • Dr Dragan Kikanović
 • Dr Marija Trišović
 • Dr Petar Radlović
 • Dr Ubavka Radivojević
 • Dr Jovanka Kostić Ristić
 • Dr Tatjana Pavlović
 • Dr Aleksandra Jarić
img

Dr Snežana Žujković

Specijalista ginekologije i akušertsva

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Beogradu, specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila je sa najvišom ocenom (5). Godinama se bavi prevencijom raka grlića materice. Edukator je iz oblasti kolposkopije, sertifikovan od strane evropskog udruženja za kolposkopiju i cervikalnu patologiju (IFCPCa i IARCa). Supervizor je za tumačenje PAP briseva (sertifikovan od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i EU). Završila je evropsku školu menadžmenta u skriningu u Svetskoj agenciji za borbu protiv raka u Lionu (IARC). Bila je nacionalni koordinator za skrining raka grlića materice na projektu Evropske Unije i Ministarstva zdravlja.

Zaposlena je u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC Zemun, gde od 2013. godine vodi Odeljenje patologije trudnoće i radi anatomsko-morfološki i 4D ultrazvuk.

detaljnije
img

Dr Milan Perović

Specijalista ginekologije i akušertsva

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1999. godine, sa prosečnom ocenom 9,80, a specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva 2004.godine sa najvišom ocenom. Uže oblasti interesovanja su vantelesna oplodnja, perinatologija, ultrasonografija (uključujući i fetalnu ehokardiografiju) endoskopska hirurgija i sterilitet. Član je tima koji ima vodeće rezultate u oblasti vantelesne oplodnje u Srbiji. Usavršavanje iz oblasti ekspertne fetalne ehosonografije i fetalne ehokardiogarfije, nakon bazičnih kurseva u Srbiji, sproveo je na Imperial College u Lodonu 2008. i 2009.godine.

Zaposlen na Klinci GAK Narodni Front na Odeljenju vantelesne oplodnje (VTO-IVF).

detaljnije
img

Dr Marija Stanojević

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Beogeadu, završila je specijalizaciju u Klinici GAK Narodni Front gde je godinama usavršila sve tehnike iz oblasti ginekološke hirurgije: sve ginekološke intervencije, LOOP ekscizije, konizacije, HyCoSy i sve vrste otvorenih ginekoloških operacija. Pored svih dijagnostičkih i terapijskih procedura koje obavlja u ordinaciji Profemina, trudnice, koje vodi u ordinaciji Profemina poradja i u privatnim porodilištima. Član je Srpskog lekarskog društva, koautor je mnogobrojnih stručnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu i pored srpskog, tečno govori engleski, ruski i grčki jezik.

img

Dr Slavica Akšam

Specijalista ginekologije i akušertsva

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom ocenom 8.92. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila je 2006 godine kada je položila specijalistički ispit sa najvišom ocenom 5. Poslediplomske studije iz Humane reprodukcije završila je na Medicinskim fakultetu u Beogradu, gde je odbranila magistarsku tezu 2008 godine. Doktorska disertacija je sa odobrenom temom Značaj ultrazvučne biometrije u proceni toka I ishoda monohorionskih blizanačkih trudnoća. Uža specijalizacija iz Perinatologije upisana 2016 godine. Bavi se opštom ginekologijom, perinatologijom, akušerstvom i patologijom cerviksa.

Zaposlena na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCS (GAK Višegradska)

img

Dr Dragiša Šljivančanin

Specijalista ginekologije i akušertsva

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2001.godine sa prosečnom ocenom 9.26. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva, završio u GAK Višegradska KCS, 2006. godine, kada je položio specijalistički ispit sa najvišom ocenom 5. Bavi se endoskopskom hirurgijom (histeroskopijama, laparoskopskim operacijama uključujući i laparoskopske histerektomije) kao i kompletnom ginekološkom i onkološkom otvorenom hirurgijom. Poslediplomske studije iz Humane reprodukcije završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je odbranio magistarsku tezu 2010.godine. Užu specijalizaciju iz Fertiliteta i steriliteta upisao 2013 godine i položio usmeni ispit 2017.godine.

Zaposlen na Odeljenju Minimalno invazivne hirurgije, Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije (GAK Višegradska).

img

Dr Tijana Janjić

Specijalista ginekologije i akušertsva

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 2010. godine, kao najbolji student u generaciji, sa prosečnom ocenom 9,92. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila je sa najvišom ocenom (5). Specijalistički akademski rad iz Humane reprodukcije pod nazivom „Analiza faktora koji utiču na ishod vantelesnog oplođenja kod pacijentkinja sa očuvanom ovarijalnom rezervom“ odbranila je u aprilu 2013. godine. Završila je kurseve iz endoskopske hirurgije u ginekologiji (2011), Ian Donald ultrazvučnu školu (2011), bazični (2014) i napredni seminar iz kolposkopije (2015).

Zaposlena na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije (GAK Višegradska) na Odeljenju Infertiliteta i reproduktivne hirurgije, od 2010.godine.

img

Dr Nebojša Jovčić

Specijalista ginekologije i akušertsva

Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1996. godine sa prosečnom ocenom 8.55. Specijalizaciju iz Ginekologije i akušerstva 2002. godine sa najvišom ocenom. Užu specijalizaciju iz onkologije upisao je 2006.godine a usmeni ispit položio 2008.godine sa ocenom 10. Svakodnevno se bavi prevencijom, dijagnostikom, lečenjem i praćenjem bolesnica sa ginekološkim tumorima i pretumorskim lezijama. Ima veliko iskustvo u operativnoj ginekologiji i lečenju karcinoma grlića materice, endometrijuma i jajnika. Član je Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije (UGOS), Udruženja za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije (UKCPS) i Evropskog udruženja za ginekološku onkologiju (ESGO).

Zaposlen u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC „Zemun“, gde od 2013. godine radi na mestu šefa Odeljenja operativne ginekologije.

img

Dr Zagorka Milovanović

Specijalista ginekologije i akušertsva

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.16, specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila je 2002.godine. Kao stipendista Fetal Medicine Foundation, svojestručno usavršavanje iz oblasti fetalne medicine, nastavlja u Velikoj Britaniji pod mentorstvom čuvenog Prof. dr Kypros Nikolaidesa na “Kings College Hospital”, “Haris Birthright research centar”i “Fetal medicine centar” u Londonu, kao i u “Southend hospital”, Westcliff-on-Sea, Essex , VelikaBritanija, (2005-2007.godine).

Užu specijalizaciju iz oblasti Perinatologije započela je 2012. godine a magistarsku tezu odbranila sa odličnim uspehom 2015. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Zaposlena je na Ginekološko-akušerskoj klinici „Narodni Front“ od 1999. godine, gde se godinama bavi patologijom trudnoće, na Odeljenju visokorizičnih trudnoća. Ternutno je na doktorskim studijama iz Humane reprodukcije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

detaljnije
img

Dr Aleksandar Ćurković

Specijalista ginekologije i akušertsva

Završio Medicinski fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,56. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio 2003.godine sa najvišom ocenom. Usko stručno polje interesovanja je perinatologija, primenjeno akušerstvo kao i onkološka ginekologija. Član je Konzilijuma ginekološke onkologije GAK Narodni Front. Od 2008. sekretar je Predsedništva i Skupštine Ginekološko akušerske sekcije SLD, a od 2015. generalni sekretar Predsedništva. Član Predsedništva Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije, kao i Udruženja za perinatalnu medicinu Srbije.

Zaposlen je na Klinici GAK Narodni Front od 2001.godine.

detaljnije
img

Dr Dragan Kikanović

Specijalista ginekologije i akušertsva

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997.godine a specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio 2003.god sa najvišom ocenom. Uža oblast interesovanja je primenjeno akušerstvo i ginekološka hirurgija.

Zaposlen na Ginekološko akušerskoj klinici “Narodni Front” od 1999.godine.

img

Dr Marija Trišović

Specijalista ginekologije i akušertsva

Na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1999. godine, a specijalistički ispit položila 2005. godine sa najvišom ocenom (5). Magistrirala je 2009. i doktorirala 2015. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dobitnica je Oktobarske nagrade grada Beograda 1996.godine. Uže oblasti interesovanja su perinatologija, ultrasonografija i kolposkopija.

Zaposlena je u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC Zvezdara i kao profesor strukovnih studija u Visokoj zdravstvenoj školi u Beogradu.

detaljnije
img

Dr Petar Radlović

Specijalista ginekologije i akušertsva

Medicinski fakultet i specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavao se iz oblasti ginekološke hirurgije u više navrata na univerzitetskim klinikama u Nemačkoj, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji. Svakodnevni klinički rad baziran je na hirurškom lečenju premalignih i malignih lezija grlića i tela materice, tumora jajnika kao i tumora spoljnjih genitalija.

Zaposlen je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije kao šef Odeljenja za ginekološku hirurgiju.

detaljnije
img

Dr Ubavka Radivojević

Specijalista ginekologije i akušertsva

Medicinski fakultet u Beogradu završila je 1994. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva položila je 2001. godine sa najvišom ocenom. Diplomu uže specijalizacije iz oblasti fertiliteta i steriliteta je stekla 2010. godine a doktorirala 2014.god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Uže oblasti interesovanja su dečija i adolescentna ginekologija i endokrinologija ali i sterilitet, infertilitet i perinatologija.

Zaposlena na odeljenju humane reprodukcije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije ''Dr Vukan Čupić'', gde je u timu lekara sa licencom za ultrazvučno merenje nuhalne translucence (NT) izdate od strane Fetal Medicine Foundation iz Londona.

detaljnije
img

Dr Jovanka Kostić Ristić

Specijalista ginekologije i akušertsva

Medicinski fakultet završila je u Beogradu a specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila na Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog Centra Srbije (GAK Višegradska). 2001.godine završila je Jugoslovensku školu patologije cerviksa, vagine, vulve i kolposkopije. 2003.godine završava obuku za citoskrinere na Institutu za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj a 2015.godine, polaže ispit iz ginekološke citodijagnostike po Bethesda klasifikaciji. Nacionalnu školu ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu završila je 2004.godine i Nacionalnu školu kolposkopije 2005. godine.

Zaposlena je u Domu zdravlja Novi Beograd - ogranak Nehruova.

img

Dr Tatjana Pavlović

Specijalista radiologije

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Beogradu, specijalistički ispit iz radiologije položila je sa najvišom ocenom. Magistrirala je 2006.godine i ima prijavljenu doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bavi se dijagnostikom raka dojke i akreditovani je supervizor za skrining mamografije. Edukovala se u Parizu, Tokiju, Ljubljani, Beču a dijagnostičke procedure koje obavlja su: ultrazvuk dojki, mamografije, magnetna rezonancija dojki, biopsije dojke pod kontrolom mamografije, ultrazvuka i magnetne rezonance, ultrazvuk mekih tkiva vrata, štitne žlezde, ultrazvuk abdomena.

Zaposlena je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije na Odeljenju radiološke dijagnostike a radila je i kao asistent na katedri radiologije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

detaljnije
img

Dr Aleksandra Jarić

Specijalista Radiologije

Medicinski fakultet u Beogradu završila je nakon Treće beogradske gimnazije. Specijalizaciju iz radiologije završila je na Onkološkom Institutu (Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu) i položila specijalistički ispit sa najvišom ocenom. Akreditovani je supervizor za skrining mamografije. Edukovala se u Parizu, Lionu, gde je u IARCu završila evropsku školu menadžmenta u skriningu, Ljubljani, Bethesdi, Njujorku (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA). Dijagnsotičke procedure koje obavlja su: ultrazvuk dojki, mamografije, magnetna rezonancija dojki, biopsije dojke pod kontrolom mamografije, ultrazvuka i magnente rezonance, ultrazvuk mekih tkiva vrata, štitne žlezde, ultrazvuk abdomena. Bila je nacionalni koordinator za skrining raka dojke na Međunarodnom projektu Ministarstva zdravlja i EU. Na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije zaposlena je od 2000.godine (Odeljenje radiološke dijagnostike).

detaljnije
img

Milica Ristić

Strukovna medicinska sestra - Babica

Završila je Medicinsku školu u Beogradu (Zvezdara 2008 – 2012) i dobila zvanje: medicinska sestra-tehničar. Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu završila je 2012-2015.godine kada dobija zvanje: strukovna medicinska sestra-babica. Državni ispit za medicinsku sestru-tehničara položila je 22.03.2017.godine, dok je državni ispit za strukovnu medicinsku sestru-babicu položila 23.03.2016.godine.

Od 2017.godine radi u ordinaciji Profemina.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
ico
ico

Usluge

 • Kontrolni godišnji ginekološki pregledi (kolposkopija sa dvostrukim nezavisnim tumačenjem PAP brisa - prvi put u ordinaciji Profemina).
 • Prevencija raka grlića materice uz savremene dijagnostičke procedure (kolposkopija po najvišim standardima sa dvostrukom kontrolom PAP brisa, LBC, HPV test, biomarkeri p 16, Ki 67).
 • Ultrasonografija, Color Doppler ultrazvuk, HyCoSy (sonohisterosalpingoskopija - ultrazvučno ispitivanje prohodnosti jajovoda i izgleda materice uz kontrast), ultrazvuk dojki.
 • Prekoncepcijsko savetovanje, priprema za trudnoću.
 • Kontracepcija - različite metode i pristupi u skladu sa zdravstvenim stanjem i potrebama pacijenata.
 • IUD - intrauterini uložak - spirala - priprema, plasiranje, uklanjanje.
 • Miomi, polipi, ciste, endometrioza, savremen pristup dijagnostici i lečenju.
 • Hormonski status, sindrom policističnih jajnika, priprema za vantelesnu oplodnju.
 • Abnormalna menstrualna krvarenja, dijagnostika i lečenje.
 • Ponavljani pobačaji, patološke trudnoće (Missed, Blighted, molarna trudnoća), vanmaterična trudnoća, ispitivanje i lečenje.
 • Problemi sa mokrenjem, stres inkontinencija, dijagnostika i lečenje.
 • Prolaps “spad” materice (subtotalni i totalni), plasiranje pesara, prevencija, dijagnostika i lečenje uz primenu novih tehnologija.
 • Onkologija: dijagnostika, tretman i adekvatno praćenje ginekoloških onkoloških pacijenata uz stručni nadzor supspecijalista.
 • Intervecije: biopsija, polipektomija, uklanjanje kondiloma, eksplorativna kiretaža, (LLETZ LOOP) uklanjanje abnormalnih promena sa grlića materice i vagine, podmlađivanje vagine, PRP, O - shot, labioplastika.
 • Godišnje ginekološke kontrole uz dvostruku kontrolu PAP brisa.
 • Hormonska supstituciona terapija
 • Podmlađivanje vagine (PRP-terapija plazmom i hijaluronom, O-shot, labioplastika).
 • Seksualna disfunkcija, bolni odnosi (dijagnostika i suvremeni pristup lečenju).
 • Problemi sa mokrenjem, stres inkontinencija (određivanje stepena stress inkontinencije), dijagnostika i lečenje.
 • Prolaps “spad” materice (subtotalni i totalni), dijagnostika, lečenje.
 • Plasiranje pesara i održavanje.
 • Prevencija karcinoma grlića materice, endometrijuma, jajnika.
 • Prevencija raka dojke - ultrazvučni pregledi.
 • Onkološka dijagnostika uz supspecijaliste koji omogućavaju adekvatan tretman i praćenje.
 • Prvi ginekološki pregled - edukacija mladih, konsultacije.
 • Pomoć kod menstrualnih problema, uključujući iregularna krvarenja i PMS.
 • Bolni neredovni ciklusi, dijagnostika i lečenje.
 • PCO sindrom - policistični jajnici, dijagnostika, lečenje.
 • Dijagnostika urođenih anomalija genitalnih organa.
 • Seksualno prenosive bolesti, savetovanje i lečenje.
 • Kondilomi, dijagnostika i uklanjanje Ellman radio-nožem.
 • Skrining na rak grlića materice, edukacija o prevenciji.
 • Adekvatna kontracepcija mladih (u skladu sa godinama i seksualnim iskustvom).
 • HPV testiranje (edukacija).
 • Priprema za trudnoću, potrebne analize, dijagnostika trudnoće, redovne kontrole, konsultacije o završavanju porođaja.
 • Visokorizične trudnoće-dijagnostika, tretman, redovne kontrole: hipertenzija u trudnoći, blizanačke trudnoće, dijabetes u trudnoći, anemija, hipertireoza i hipotireoza u trudnoći, trombofilije i druga patološka stanja koja se mogu javiti u trudnoći.
 • Ultrazvuk u trudnoći: rana dijagnostika trudnoće (normalne i patološke trudnoće - Missed, Blighted, molarna trudnoća, vanmaterična trudnoća).
 • Rani fetalni skrining (ultrazvučni pregled za Double, Triple i Quadruple-Q test), anatomsko-morfološki (ekspertni ultrazvuk), 4D ultrazvuk, fetalna ehokardiografija ploda (ultrazvuk bebinog srca - FES).
 • Color Doppler ultrazvuk - ultrazvuk krvnih sudova bebe i mame.
 • Neinvazivni i invazivni skrining : neinvazivni testovi iz krvi, biopsija horionskih čupica, amnio i kordocenteza.
 • Karadiotokografija (CTG).
 • Priprema za porođaj (savetovalište za trudnice, potrebne analize i pregledi, epiduralna anestezija).
 • Vaginalni porođaj nakon Carskog reza.
 • Pregled nakon porođaja (obrada i previjanje rane, skidanje konca nakon epiziotomije i Carskog reza, babinjare, dojenje, dijagnostika i lečenje mastitisa).

Korisni linkovi

Zakazivanje pregleda

Kontakt
Adresa

Dzona Kenedija 31v, Lokal 8, Beograd

Pozovite nas
+381 11 2889965 064 1362 142
Email

profemina.bg@gmail.com

Pratite nas

Saradnja

Profemina ima potpisane ugovore o saradnji sa svim vodećim Zdravstvenim osiguranjima. Mogućnost plaćanja na tri mesečne rate bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa.